Белліт, якому нас не вучылі ў школе

Серыя «Мая беларуская кніга», якая выходзіць у выдавецтве «Папуры» з 2015 года, папоўнілася новымі асобнікамі. Серыя мае трывалую папулярнасць сярод чытачоў, перш за ўсё таму, што дае ўнікальную магчымасць паглядзець на нацыянальных класікаў не праз прызму школьнай літаратуры — знізу ўверх, а так, як глядзелі б мы на сучаснікаў — твар у твар. У серыі сапраўды сабрана самае лепшае — актуальнае, пазачасавае, вечнае.

Спробы па-новаму пабачыць беларускіх пісьменнікаў, актуалізаваць іх творчасць — сёння з’ява досыць распаўсюджаная. Вось нядаўна пісьменнік Ігар Палякоў задаў пытанне: «Хто быў першым майстрам стэнд-апу на Беларусі?» І сам жа на яго адказаў: «Якуб Колас. Калі ён вучыўся ў Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі, то выступаў на мясцовых пляцоўках з кароткімі смешнымі апавяданнямі». Сапраўды, Якуб Колас — заўсёды быў майстрам кароткага апавядання. Яго найлепшыя творы вылучаюцца лаканічнасцю, выразным сюжэтам і, безумоўна, гумарам, уменнем паглядзець абсалютна на любую з’яву са смешнага боку.

Разам з тым, мы ведаем Коласа не толькі як чалавека, які ўмеў падкрэсліць камічныя моманты жыцця, але і як пісьменніка, схільнага глядзець на жыццё рэалістычна, са скепсісам, іроніяй, дзе-калі песімізмам. Вось гэтая ўзважанасць — камічнага і трагічнага, аптымістычнага і песімістычнага — і ёсць прыкмета сапраўднага філасофскага светагляду. Разгарніце коласаўскія «Казкі жыцця»…

колас--«Лепш быць нешчаслівым, але відушчым, чымсі шчаслівым, але сляпым». («Чыя праўда?») Слепатой, дарэчы, Колас называе тут няведанне спрадвечных законаў жыцця…

Ці вось іншая казка… «Стары лес»: «На свеце часта бывае так, што самая простая справа, самая ясная праўда пазнаецца цаной вялікай пакуты — надта цяжкая дарога прыводзіць да пазнання…»

А ў казцы «Што лепей?» Колас разважае: «Хто ведае, можа, гэты сум, гэтая туга — адвечныя спадарожнікі тых, хто многа разважае, хто жыве адзін з сабой, а можа, і праўда — такое ўсё жыццё, што не дае задавальнення…»

Чытаючы развагі Коласа-філосафа, разумееш, што такія казкі не пішуцца для дзяцей… Тады для каго? Для падлеткаў, каб папярэдзіць іх, што жыццёвая гармонія трымаецца не толькі на суцэльнай радасці. Для людзей сталага веку — каб разумелі, што колаварот жыцця рухаецца з непазбежнай наканаванасцю. Нараджэнне, росквіт, сталасць, смерць, новае жыццё… Свет жыве ў бясконцым паўторы!

Вясёлае і сумнае, святло і змрок… Гэтыя супярэчнасці паўтараюцца не толькі ў жыцці, але і ў адным чалавеку…. Больш таго, існуе такое паняцце, як эмацыйныя арэлі. Як вядома, арэлі з аднолькавай амплітудай разгойдваюцца ў два бакі. Так і чалавечы настрой разгойдваецца — колькі ў нас светлага, вясёлага, сонечнага, столькі і сумнага, змрочнага, дэпрэсіўнага. Часта можна пачуць пра самагубцаў, якія пайшлі з жыцця пры загадкавых абставінах, што вось, маўляў, не верыцца, што чалавек зрабіў гэта добраахвотна, — ён жа так любіў жыццё! Але здатнасць да моцных пачуццяў не мае знаку — натура тонкая, датклівая ўсё ўспрымае аднолькава ярка, востра, глыбока!купала--

Гэта добра разумееш, калі чытаеш вершы Янкі Купалы. Старонка за старонкай, верш за вершам… І паўстае перад чытачом не толькі творца, але і асоба — ранімая, схільная бачыць пераважна змрочны бок жыцця, не даваць веры ні сабе, ні людзям. Каб юнацтва Купалы прыпала на канец дваццатага стагоддзя, то з яго атрымаўся б класічны «гот», схільны да негатыўнага ўспрымання свету, рамантыка-дэпрэсіўнага погляду на жыццё. Мала хто дадумваецца ў дваццаць чатыры гады напісаць, як Купала, уласную эпітафію: «Тут ляжыць Янук Купала, // Што песні складаў, // Плакаў шмат, смяяўся мала, // Часта галадаў… // Без зямлі ўвесь век цягаўся // Горш якой скаціны, // Вось нарэшце дачакаўся — // Далі тры аршыны. // Надпіс гэты хто прымеце, // Хай Бога папросе, // Каб яму хоць на тым свеце // Лепш, як тут, жылося».
Замкнёнасць, меланхолія, мізантропія — тое, што вылучае творы Янкі Купалы на працягу ўсяго жыцця. У вершы «З людзьмі» паэт скардзіцца: «Трудна, крыўдна жыць на свеце // Між нячулымі людзьмі, // Не раз вочы маладыя // Заліваюцца слязьмі», а ў «Разладзе» ўдакладняе: «Куды ні глянеш — людзі, людзі, // Куды ні глянеш — шэльмы, шэльмы…» Праблемы ў стасунках з грамадствам (непрыманне стэрэатыпаў, стандартаў паводзін), вытанчанае пачуццё прыгожага, прыхільнасць да звышнатуральнага — ну чым не прадстаўнік гатычнай субкультуры, дзе адной з характэрных рыс з’яўляецца асаблівае, паўрамантычнае ўспрыманне смерці? «У гэткай хвілі цяжкай, труднай // Нямілым робіцца жыццё, // Пракляў бы свет, і быт, і долю, // Усё б на лес сухі паслаў, // І даў бы думам спаць уволю // І сам бы спаў, навекі спаў».

ожешко--Мы прывыклі думаць пра беларускіх класікаў, як пра «паноў сахі і касы», але ж насамрэч у жыцці ім былі ўласцівыя і арыстакратызм, і тонкасць адчуванняў, і глыбокі псіхалагізм.

Менавіта псіхалагізмам, уменнем разбірацца ў чалавечых паводзінах, верай у сілу дабрыні і моц кахання вылучалася, напрыклад, проза Элізы Ажэшкі, чый раман «Хам» — гімн сапраўдным пачуццям. Пісьменніца верыць у каханне, якое жыве насуперак учынкам, абставінам і нават логіцы: «Ёсць на свеце чалавечыя натуры, глыбейшыя за любы калодзеж, і калі аднойчы ўпадзе ў іх кветка кахання, дык ніякія бурныя хвалі не выкінуць яе назад, ніякая крыўда не прымусіць чалавека абразіць гэта каханне скаргай, выказанай уголас…»

Ажэшка пісала свае творы па-польску, але ўсё жыццё пражыла на Беларусі. У свой час яна была вельмі папулярнай, прычым настолькі, што магла стаць першым беларускім набеліятам!

Як вядома, у 1904 годзе па прапанове прафесара Берлінскага ўніверсітэта Ажэшка была намінавана на Нобелеўскую прэмію. Члены Нобелеўскага камітэта высока ацанілі яе пісьменніцкі талент. У адным з дакументаў камітэта напісана: «Наколькі ў тэкстах Сянкевіча б’ецца шляхетнае польскае сэрца, настолькі ў творчасці Элізы Ажэшкі б’ецца сэрца чалавека». Але большасць членаў камітэта прагаласавала за Генрыка Сянкевіча, а некаторыя прапанавалі падзяліць прэмію. Пазней, у 1909 годзе Ажэшку зноў намінавалі на Нобелеўскую прэмію, але гэтым разам узнагарода дасталася шведцы Сельме Лагерлёф.

…У кожнага з нас са школьнай лаўкі склаўся свой вобраз роднай літаратуры. Не заўсёды ён прыязны, станоўчы, але ніколі не позна яго змяніць, пазнаёміцца з творамі класікаў не пад пільным настаўніцкім поглядам, а самастойна, выбіраючы творы сабе па гусце і настроі.

Ганна КІСЛІЦЫНА     Звязда 23.01.17

Каласы пад сярпом тваім

Уладзімір Караткевіч — гонар і сумленне беларускай літаратуры.

 

Яго твор “Каласы пад сярпом тваім” ў 2016 годзе прызнаны чытачамі самай важнай кнігай, якая паўплывала на развіццё беларусаў як нацыі. Раман апісвае станаўленне беларускай нацыі на прыкладзе шляхецкай сям’і Загорскіх.

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba

Падзеі адбываюцца на Магілёўшчыне, Гродзеншчыне, у Вільні, Пецярбурзе, Маскве, Варшаве — у сялянскім асяроддзі і ў дваранскіх палацах, на студэнцкіх сходках і ў навучальных установах, у салонах і гасціных вышэйшых саноўнікаў і на вуліцах шматлюдных гарадоў.

 

У кнізе дзейнічаюць як літаратурныя персанажы, народжаныя мастацкай фантазіяй, так і рэальныя гістарычныя асобы — К. Каліноўскі, З. Серакоўскі, В. Дунін-Марцінкевіч, С. Манюшка, Т. Шаўчэнка, У. Сыракомля.

 

http://popuri.ru/site/books/17187/22410/41679/42368

#книгипопурри #popuribooks #маябеларускаякнига #book #книга#мова #tutby #ozby #mova #караткевіч #роднаямова #мовананова#белкнига

ПРАВИЛА СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ НАРУШАТЬ!

Ура! Перед вами книга, которая
• доставляет удовольствие,
• побуждает к действию и невероятно вдохновляет,
• отличается глубиной.
%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%8c
Короче, Дэн Кеннеди нарушил все правила относительно того, сколько пользы может принести одна книга. Кеннеди приглашает вас в интригующее путешествие по ярмарке, которую мы называем свободной предпринимательской системой.
Перед вами пройдет пёстрая череда независимых, оригинальных, находчивых, зачастую безжалостных капиталистов, служащих опорой для своих подчиненных. Вы познакомитесь и с неопытными предпринимателями, которые находят нестандартные способы устроиться на самую низкую должность, и с маститыми бизнесменами, которых Кеннеди знает лично. Книга захватывает именно потому, что все эти реальные люди отвергли систему, построили жизнь по-своему и преуспели на собственных условиях.
В книге «Как преуспеть в жизни, нарушая все правила» миллионер, оратор и писатель Дэн Кеннеди развенчивает наиболее популярные мифы о том, как заработать много денег. На его взгляд, есть только одно правило, которое нужно как следует усвоить. А именно:

ПРАВИЛА СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ НАРУШАТЬ!

1200 секретов француженок. Как стать счастливой?

210
Все знают, что человек создан для счастья, как птица для полета. Однако куда проще полететь (например, с помощью самолета), чем стать счастливым.

На первый взгляд, формула счастья удивительно проста. Счастье = удовлетворение жизнью + максимум положительных эмоций + минимум негативных эмоций. Но знание формулы счастья не очень помогает в его достижении. Именно поэтому стоит обратиться к книгам Франсуазы Ревейе, французской исследовательницы, которая не просто изучает счастье как культурный феномен, но учит быть счастливым в буквальном смысле слова с утра до ночи, от пробуждения до перехода ко сну все четыре сезона в году.

Все моменты повседневной жизни не просто вспоминаются в книгах Ревейе, они прописаны в самых малейших деталях. Забегая вперед, так и хочется сказать, что чтение книг «400 простых секретов счастливой жизни от француженок» и «400 простых секретов здоровой жизни от француженок» приводит к мысли о том, что счастье — по крайней мере, женское! — и есть восприятие повседневности в мельчайших подробностях, каждую из которых нужно научиться ценить.

 

dsc_2220 Несмотря на то, что книги имеют очень похожие названия, их содержание существенно различается. Если «400 простых секретов счастливой жизни от француженок» учит воспринимать окружающий мир таким образом, чтобы извлекать из него dsc_2218удовольствие и умиротворение, то книга «400 простых секретов здоровой жизни от француженок» представляет собой сборник физических упражнений. Искусство быстрого восстановления и отдыха, самомассаж, энергетические практики и даже упражнения для развития интимных мышц тела…  эта книга Ревейе — просто кладезь полезных советов, исполнение которых не отнимет у вас более 10 минут в день при максимуме пользы! Однако мы рекомендовали бы читать обе книги, поскольку задумывались они как две части,  обращенные, соответственно, к духу и телу. А чтобы читательницы не упустили свое ежедневное счастье, в книгах есть специальные странички, куда надо вписывать  свои собственные истории, фиксирующие моменты, которые принесли вам радость… такой, в общем, учебник для взрослых с рабочей тетрадью внутри, all inclusive.

Кстати, стоит обратить внимание на еще одну книгу, изданную в этой же серии. «Простые средства от бессонницы: 400 секретов здорового сна от француженок» Анны Тарди, которая научит спать без пробуждений. В книге Анны Тарди собрано немало научных знаний, касающихся здорового сна, но самое главное — это, конечно, практические рекомендации. Например, как сэкономить на антидепрессантах в зимне-осенний период жителю средних широт. Или совет носить темные очки…  да-да, они также имеют значение для здорового сна, как и правильно выбранные еда, матрас или место прогулок!  Так как сейчас максимально «сонное» время года, не упустите возможность воспользоваться советами для автолюбителей от Анны Тарди, специалиста по личностному развитию, автору книг, сотрудницы французcкого журнала «Livres Hebdo»:

«Заставляйте себя почаще останавливаться на 10–20 минут. Периодически выходите из машины и отдыхайте. Пейте много воды и избегайте употребления жирной пищи. Если пункт назначения уже близко, будьте очень внимательны: в конце дороги из-за дремоты водителей случается в 4 раза больше аварий, чем в начале. 65% аварий с человеческими жертвами происходит на знакомых маршрутах!»

Это, по сути, единственное место книги, где автор просит сосредоточиться и быть бодрым. Все остальное — это исключительное в своем роде пособие по релаксации и гармонизации жизни. Судя по тому, как выглядит большинство француженок, они знают в этом толк.
/
dsc_2221 dsc_2222 dsc_2223

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction

Издательство «Попурри» традиционно примет участие в , которая будет работать с 30 ноября по 4 декабря 2016 года в Центральном Доме Художника (ЦДХ) на Крымском Валу в Москве.

Идея названия выставки-ярмарки non/fiction, вероятно, заключена в значении слова fiction – фикция, выдумка. На выставке в Москве, которая проходит ежегодно с 1999 года, организаторами заявлена исключительно качественная гуманитарная, образовательная, научно-техническая и художественная литература. Примечательно, что в этом перечне художественные книги стоят не на первом месте.tsdkh
Главной задачей ярмарки является создание пространства общения как между самими профессионалами издательской отрасли, так и между писателями и читателями.

На ярмарке издательство «Попурри» представит новинки 2016 года в области непридуманной литературы: книги по ЗОЖ, психологии, мотивационную литературу по ведению бизнеса.

#popuribooks #попурри #book #книгипопурри #книга #ozby #labirintru #ярмарка

Арт-терапия в открытках.

Замечательные дудл-открытки от известного графического дизайнера Эгле Стрипейкене помогут вам снять стресс и напряжение, выразить свое настроение в цвете и насладиться творчеством, даже если вы совсем не умеете рисовать, почерпнуть новые идеи художественного оформления, оригинально поздравить своих родных и близких.

http://popuri.ru/site/books/17187/22410/39946/42061
http://oz.by/books/more10548657.html
http://www.labirint.ru/books/558706/

Держи рот закрытым, глаза широко открытыми, ширинку застегнутой и делай что прикажут!

V.: Менеджер мафии

14542279_1246894792019409_3007271098600943036_oВ этой книге удивительно буквально всё!
Прежде всего, автор. На замечательной обложке, имитирующей смокинг с бабочкой, можно заметить белую «птичку» на уровне кармана… Так вот, это не птичка с точкой, а инициал загадочного автора, за которым, как говорят, скрывается знаменитый капо, имеющий несколько сетей по всему миру. Его настоящее местопребывание хранится в строжайшем секрете… А как иначе? Он знает все тайны мафии!

Во-вторых, оформление. Настоящие мафиози – люди деятельные, но не утруждающие себя интеллектом. Поэтому всё не только прописано, но и прорисовано – теперь добиться успеха в мафиозном менеджменте сможет даже ребенок! (ну если вы ему разрешите, а после прочтения этой книги – это случится наверняка). Если вы что-то не поймёте из текста (а построен он очень логично), то закрепите рисунком… А если даже на рассматривание картинок времени нет, то вам на помощь придут аксиомы, расположенные в конце книги. Всего две страницы – а сколько жизненной мудрости, на знании которой можно заработать!
Честно говоря, аксиомы – лучшая часть книги. Там всё коротко и ясно. Правда, вырванные из контекста, они могут произвести на вас странный эффект и создать неправильное впечатление о смысле и цели книги. Но разве они не замечательны?
Гнев – это ветер, который задувает свечу сознания.
Многие разногласия можно решить в постели.
Когда охотитесь, дайте добыче приблизиться.
В море все люди братья, но не все братья со спасательным кругом захотят им делиться.
Когда все грехи стареют, жадность остаётся юной.

14542578_1246894788686076_74214873673517827_o 14543828_1246894785352743_2653365892868137002_o

В-третьих, практически вся книга написана ясным, лаконичным языком, который любое замечание превращает в афоризм. Именно поэтому советы, которые даются в ней, не только полезны, но и сами по себе довольно забавны. Даже если вы снобский сноб, эта книга вам понравится – ведь за тотальной иронией автора проступает отличное знание психологии и умение организовать работу практически любого коллектива. Спать ли с секретаршей? Воровать ли у друзей? Как подкупать политиков? Вам только кажется, что эти вопросы вас не волнуют!
«Менеджер мафии» — это лучший мотиватор для любого человека, который готов добиться успеха!

 

«Соберись, тряпка!» Измени свой гардероб, чтобы изменить жизнь

dsc_2058
Осень – не просто унылая пора года. Это время, когда даже самые сильные и уверенные в себе люди перестают чувствовать себя комфортно. Без света и тепла, в коконах тёплых курток и пальто, вы чувствуете себя личинкой, которая с удовольствием проспала бы до весны, не появляясь на улице до первых солнечных лучей.

Это про вас? Тогда напоминаем, что есть отличный способ провести мрачные осенние вечера с пользой и удовольствием – сделать глобальную ревизию в своём платяном шкафу! Книга «Измените свой гардероб, чтобы изменить свою жизнь» Джорджа Брешии – прекрасный советчик, как грамотно избавиться от вещей, которые вас не красят, и начать новую жизнь. Как утверждает сам Брешия, эта книга не о стиле и не о моде. Тогда о чём же?

rcmnh1_-xr8Джордж Брешия: «Эта книга об умении видеть, о ваших взаимоотношениях с окружающим миром, о том, как привести в порядок свой внешний облик, а с ним и внутренний мир. Эта книга о том, как добавить в жизнь оборотов и начать жить на всю катушку. Эта книга о переменах».

Книга просто создана для дамской сумочки, хоть в ней есть и рекомендации для мужчин. Обложка яркая, стильная, современная и вместе с тем лаконичная – вы ведь видите себя именно такой? Сама книга небольшая, чуть больше двухсот страниц с иллюстрациями, хоть их как раз могло быть и больше. Но самое замечательное в ней, это несомненно авторская интонация, которой хочется подчиняться и следовать без сопротивления (спасибо переводчику П. А. Самсонову)

В мире существует большое количество мотивационных книг, которые учат одеваться. И каждый раз, обращаясь к таким изданиям, чувствуешь дискомфорт. Авторы либо не видят тебя в упор, советуя что-то со своей колокольни совершенно безлично, как в инструкции по управлению автомобилем. Либо, наоборот, заранее уверены в том, что ты – полный идиот, не способный сочетать в своём гардеробе базовые вещи.

Книга «Измените свой гардероб, чтобы изменить свою жизнь» написана человеком, который умеет убеждать без давления. У вас не будете чувство вины за то, что стали взрослой, но так и не научились доверять себе в вопросах вкуса и стиля. Более того, Брешия всегда исходит из того, что люди, которым он даёт советы, на самом деле знают об одежде всё не хуже самых опытных стилистов, но они бояться уделять своему внешнему виду слишком много времени в силу разных причин, например, воспитания. Поэтому иногда советы Брешия звучат довольно экзотично. Например, когда он учит не просто заглядывать в зеркало, а пристально изучать в нём свое отражение, причем оценивать не только то, как сидит на вас та или иная вещь, а изучать, как вещь смотрится в сочетании обуви, аксессуаров, верхней одежды. Ведь без комплексного подхода к образу не может быть стиля! Возможно тем, кто часами не отходит от зеркала, нарциссически изучая своё отражение, эти советы покажутся странными… Но раз вам захотелось взять в руки эту книгу – вы то точно не самовлюблённый павлин, который всё знает лучше всех!

Джордж Брешия учит носить одежду так, чтобы она рассказывала не о кошельке человека, а о его мечтах, планах, видении себя в будущем. Если вы хотите изменить те сигналы, которые проецируете во внешний мир, то действие должно быть направлено изнутри наружу, то есть сначала надо изучить себя и свой гардероб и избавиться от всего лишнего. Безусловно, в первую очередь, эта книга – о философии одежды, о способе репрезентации, и уже только потом, практическое руководство, что выбрать исходя из своего телосложения, цветотипа и профессиональных требований.

dsc_2066 dsc_2064 dsc_2061

Брешия предлагает вам новую парадигму при подборе одежды, но, возможно, результатом этой книги станет новое понимание себя – своих жизненных целей, своего образа, над которым у вас просто не было времени задуматься. Книга бодрит и мобилизует. И что удивительно, даёт возможность обратной связи. Ведь автор не прячется от своих читательниц, а даёт точные адреса в интернете, по которым вы сможете с ним связаться, высказав всё, что вы думаете о его советах!

“У краіне райскай птушкі” Янкі Маўра — класіка беларускай дзіцячай літаратуры.

aj3u1m0qexiДзеянне ў аповесці адбываецца на Новай Гвінеі, на тых выспах Ціхага акіяна, на якіх пабываў Міклуха-Маклай, апантаны заступнік мясцовых жыхароў-папуасаў. Яго мемуарамі і карыстаўся пісьменнік, апавядаючы аб жыцці-быцці туземнага насельніцтва. І хаця многія звесткі, прывезеныя Міклухам-Маклаем, часткова ўжо не адпавядалі рэальнасці, бо шмат у чым змянілася бытавая аснова, на якой пляцецца канва апавядання, туземцы выглядаюць у Маўра пераканальна, бо глядзеў на іх пісьменнік у першую чаргу як на людзей, якія валодаюць усёй гамай пачуццяў сучаснікаў-беларусаў.

Варожае супрацьстаянне рабоў і каланізатараў, якое лягло ў аснову твора, не даведзеная пісьменнікам да абсурду, бо аповесць будавалася перш за ўсё як прыгодніцкая. Таму мае ўсе прыкметы любімага чытацкага жанру: загадкавасць і таямнічасць, напружанасць дзеяння, частую змену сітуацый, кульмінацыйна-драматычныя моманты.

Прыёмы прыгодніцтва спалучаюцца з выкарыстаннем пазнавальнага матэрыялу, што робіць гэты твор такім важным сярод кніг для дзяцей і падлеткаў.

http://oz.by/p/bbI
http://popuri.by/belkniga/
http://popuri.ru/site/books/17189/3312
http://biblio.by/i-i-6.html
https://goo.gl/gdH0nl

#книгипопурри #popuribooks #маябеларускаякнига #book #labirintru #книга #мова#tutby #ozby #mova #маўр #роднаямова #мовананова

Всем шампанского!

dsc_1901-2Шампанское — это, пожалуй, самое загадочное вино в мире. Хотя к нему, по незнанию, относят и другие игристые вина.

Однако только игристое вино, произведенное во французской провинции Шампань, является настоящим, так как шампанское — это не общий термин, а защищенное законом название вина, произведенного из винограда, растущего на конкретной территории. Природные условия севера Франции, в том числе холодный, иногда суровый северный климат и богатые известняком меловые почвы — основные факторы, определяющие превосходство этого вина.

В своей новой книге «Шампанское: 8000 вкусов и ароматов» признанный шведский эксперт Рикард Юлин подробно рассказывает о продегустированных им 8000 марках шампанских вин. Захватывающий текст, дополненный красочными фотографиями, повествует о том, как правильно проводить дегустации, развивать своё обоняние, а также о важности выбора места для употребления шампанского.

Первая глава знакомит читателей с автором, который с гордостью подтверждает свой титул лучшего в мире эксперта шампанского и рассказывает, что такое память на ароматы. (Кстати, именно он дегустировал 230-летнюю «Вдову Клико», тридцать бутылок которой были подняты шведскими дайверами из глубин балтийского моря в 2010 году).

 

 

%d1%8e%d0%bb%d0%b8%d0%bdРикард Юлин

Шведский специалист по шампанским винам, автор множества книг. Может похвастаться самым лучшим обонянием в мире, потрясающей способностью оценивать и ранжировать ароматы и вкусовые качества шампанского. Получил мировую известность, став ведущим экспертом в мире шампанского. В 1997 году Министерство сельского хозяйства Франции присвоило ему рыцарский титул. В 2014 году Рикард Юлин получил самую высокую награду Франции — Орден Почетного легиона в ранге рыцаря за заслуги по продвижению шампанского.

 

Затем автор приглашает читателей в путешествие по родине шампанского и предлагает вспомнить его историю. Юлин со знанием дела описывает процесс изготовления шампанского и перечисляет разновидности этого напитка.

В третьей главе раскрываются секреты того, как стать настоящим знатоком шампанского, развить своё обоняние, а также правильно подавать, открывать и дегустировать этот напиток. Подробнее с регионом Шампань вы познакомитесьв четвертой главе, а в пятой узнаете о роли шампанского в культуре и искусстве.

 

dsc_1905

Шестая и седьмая главы — это бесценные рейтинги, составленные Рикардом Юлином за многие годы дегустации и путешествий. Например, рейтинг из 100 шампанских вин, которые хоть раз в жизни нужно обязательно попробовать, а также список шампанских, которые лучше всего подходят для употребления на свежем воздухе. Кроме того, в книгу включен каталог производителей шампанского, где также подробно описаны винные дома, виды шампанского и винтажи.

Книга «Шампанское: 8000 вкусов и ароматов» украсит коллекцию почитателей этого великолепного напитка (рестораторы, сомелье, коллекционеры, бармены, знатоки, любители).

Книга выполнена в высочайшем полиграфическом качествев твердом переплете с бархатистым покрытием soft-touch и блинтовым тиснением.
Подробнее:http://www.labirint.ru/news/15009/